Het initiatief voor de vereniging is geboren in een Brusselse kroeg, waar anders. Een aantal oude en minder oude ‘interpoculanten’ stond met een biertje in de hand wat te fantaseren over het organiseren van een vaste borrelavond. Met whisky en sigaren, zo luidde de wens. Daarmee was feitelijk het idee geboren voor een vereniging voor bewoners en oud-bewoners van dat bekende studentenhuis aan de Woenselsestraat in Eindhoven. Dat was ergens in de herfst van 2000.

De maanden na die bewuste bijeenkomst werden gebruikt om het idee meer inhoud te geven. De initiatiefnemers van het eerste uur, Willem en Dennis, bespraken hun ideeën met anderen en er ontstond een soort oprichtingscomité waar ook Michiel, Roeland, Ewald en Harrit inzaten. De naam Inter Pocula Social Club werd geboren waarbij de bekende Cubaanse band en bijpassende levensstijl als inspiratie hadden gediend. Het comité probeerde alle ideeën en meningen bij elkaar te brengen in een concept. Er werd gekozen voor een officiële en geregistreerde vereniging om een vroegtijdig uitsterven te voorkomen. Ondertussen werd driftig gelobbyd om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen.

Het oprichtingscomité koos uit haar midden een bestuur van de vereniging in oprichting. Daarbij werden de rollen op weinig verrassende wijze verdeeld: Dennis werd verantwoordelijk voor de centen, Ewald voor de secretariële taken, Willem voor de frisse en kritische blik en tenslotte Harrit voor de voorzittershamer. Via Ewald ontstonden contacten met een notaris. Die legde haarfijn uit wat er nog moest gebeuren (“jongens, niet te moeilijk he”) en de eerste concepten voor wat echte statuten moesten worden, gingen rond.

Een spannende tussenstop was de nieuwjaarsborrel 2001. Belangrijk argument voor de oprichting van de IPSC was telkens dat die belangrijke traditie niet meer bij iemand thuis georganiseerd kon worden. Het aantal genodigden werd gewoon te groot. De borrel van 2001 moest dus wel een succes worden. Voor het eerst in een kroeg en compleet met consumptiebonnen, een gezamenlijke toast en een speech van de beoogd voorzitter. De vice-voorzitter had voor de gelegenheid een groot “cahier” aangeschaft waar de namen van potentiële leden in kwamen. En dat werd een hele lijst.

Na de geslaagde nieuwjaarsborrel stond niets nog de officiële oprichting van de vereniging in de weg. Zelfs de niet zo bijster actieve notaris niet. Daar zorgde de secretaris wel voor. De eerste Algemene Ledenvergadering vond plaats op zondag 11 maart 2001 in de Trafalger Pub in Eindhoven. Een grote opkomst van bewoners en oud-bewoners was het bewijs van grote betrokkenheid. Enigszins onwennig probeerde het beoogde bestuur de statuten en het huishoudelijk reglement vast te stellen, daarbij zeer kritisch gevolgd door de potentiële leden. Maar na enkele stevige discussies waren de noodzakelijke stemmingen duidelijk: de oprichting van de IPSC was een feit. Na een suggestie van de leden werd het bestuur uitgebreid met een bewoner van de Woenselsestraat om de contacten tussen de bewoners en oud-bewoners warm te houden. Joep mocht voor deze verantwoordelijke rol de spits afbijten.

Het zieltjes winnen kon beginnen. De officiële inschrijflijsten gingen rond en dreigende afvallers kregen een stortvloed aan argumenten waarom je niet zonder een lidmaatschap kon. Met als resultaat 37 leden, iets wat ook door de oprichters nooit was verwacht.

De eerste activiteit stond in het teken van een eigen logo. In een kroeg te Breda werden onder het genot van een biertje diverse concepten gepresenteerd en na een stemming werd gekozen voor het beeldmerk waarmee de social club zich vanaf dat moment presenteerde.

Deze, onlangs geheel vernieuwde website is het officiële platform van de vereniging waar nieuwe activiteiten worden aangekondigd en de leden elkaar altijd kunnen terugvinden!